Huisregels

Samen werken we aan een inclusieve samenleving. Om ervoor te zorgen dat dit platform een veilige en betrouwbare ontmoetingsplek is om ervaringen en tips te delen, hebben we onderstaande huisregels opgesteld. Deze huisregels zijn van toepassing op het platform. Lees ze daarom goed door, voordat je de website gaat gebruiken.

Heb je na het lezen van deze huisregels vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via e-mail: info@corona-adviespunt.nl

Toon en taalgebruik, vreemde talen

  • Wij vinden het heel belangrijk dat deelnemers elkaar en elkaars mening respecteren en dat iedereen op een nette en positieve manier met elkaar in gesprek gaat. Deelnemers zullen elkaar niet persoonlijk aanvallen en evenmin elkaar bewust kwetsen.
  • Het is niet toegestaan om nodeloos kwetsende, agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, haatdragende, vulgaire, seksueel georiënteerde, obscene, racistische, discriminerende, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen plaatsen. Het gebruik van scheld- of vloekwoorden is eveneens verboden.
  • Als je in je bijdrage gebruikmaakt van een andere taal dan de Nederlandse, geef er dan zelf een vertaling bij.

Vragen aan een professional

  • Het is mogelijk om vragen te stellen aan een adviseur van Adviespunt Zorgbelang. Zorg ervoor dat je geen namen van personen of organisaties noemt, maar anonimiseer je vraag. Op medische kwesties kunnen wij geen antwoord geven. We hebben adviseurs op het brede gebied van zorg en welzijn en helpen je altijd verder.

Inhoud

  • Dit is een community voor mensen die – in brede zin – direct te maken hebben (gehad) met Corona. Dit betreft hunzelf, of mensen in hun directe omgeving (naasten).  Gesprekken gaan zo veel mogelijk over de gevolgen van Corona, nu en in de toekomst.
  • Het citeren of kopiëren van teksten afkomstig van andere websites is niet toegestaan zonder bronvermelding. Wij adviseren daarom een link met bronvermelding op te nemen, die verwijst naar de website waar de tekst is opgenomen.

Reclame

  • Het maken van (directe of indirecte) reclame op de website of via gegevens verkregen via de website is niet toegestaan. Hieronder valt het maken van reclame, op welke wijze dan ook, voor producten, diensten, behandelingen, fabrikanten, leveranciers, merken, zorgverleners of websites van jezelf of van derden. Verwijzen naar producten, fabrikanten, website mag uitsluitend als dat informatief is in een discussie of voor een deelnemer die een bepaalde vraag heeft gesteld.

Intellectuele eigendomsrechten en persoonsgegevens

  • Het is niet toegestaan artikelen, blogs, foto’s of andere materialen op de website te plaatsen die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
  • Het is niet toegestaan namen, adressen, telefoonnummers en andere persoonlijke gegevens van natuurlijke personen (deelnemers of niet) te vermelden, te verspreiden of op een andere wijze openbaar te maken. Het is ook onverstandig om je eigen persoonlijke gegevens te delen. Denk hierover na voordat je iets plaatst. Het platform maakt gebruik van de voornaam die jij invult. Hier kun je dus ook een schermnaam (nickname) invullen als je dit fijner vindt.
  • Tot slot is het niet toegestaan om foto’s van anderen te plaatsen zonder hun toestemming.