Privacyverklaring

Privacyverklaring corona-adviespunt.nl

Adviespunt Zorgbelang vindt privacy erg belangrijk. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met het verwerken van je persoonsgegevens. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) stelt. Dat houdt onder andere in dat wij:

 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het doel van de vastlegging;
 • Je toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in situaties waarin toestemming is vereist. Wij zullen dan ook expliciet aangeven waarvoor je persoonsgegevens worden gebruikt. De verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden doorgeven aan andere partijen tenzij je daar toestemming voor geeft;
 • Op jouw verzoek je persoonsgegevens ter inzage bieden, corrigeren of verwijderen;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

De privacyverklaring is geldig voor het corona-adviespunt.nl. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met het corona-adviespunt via info@corona-adviespunt.nl

Doeleinden van de verwerking

Via de website corona-adviespunt.nl verwerkt Adviespunt Zorgbelang jouw (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van een account
  Om deelnemer te worden van het platform moet je je registeren. Je moet dan jouw e-mailadres opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Met jouw account kun je berichten plaatsen en reageren op het forum. Het forum en de inhoud daarvan (waaronder jouw gebruikersnaam) zijn openbaar.

Adviespunt Zorgbelang verwerkt de persoonsgegevens omtrent jouw deelname aan het corona-adviespunt op basis van de grondslag uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Corona-adviespunt bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Indien je ons verzoekt om jou via bepaalde kanalen niet meer te benaderen, zullen wij de hiervoor noodzakelijke gegevens langer bewaren. Zo kunnen we borgen dat we ook in de toekomst aan jouw verzoek kunnen blijven voldoen.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Adviespunt Zorgbelang zal alles in het werk stellen om de beveiliging van jouw gegevens optimaal te garanderen. Wij hebben daartoe passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

Al jouw gegevens zijn beperkt toegankelijk. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak te verrichten, hebben toegang tot de persoonsgegevens zoals je die op corona-adviespunt hebt ingevuld.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen (webbouwer, hostingpartij) die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken, in te zien;
 • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken, te corrigeren of aan te vullen, bijvoorbeeld indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht van bezwaar: je kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen in een digitaal leesbaar standaardformaat (naar een derde partij);
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken;
 • De mogelijkheid om toestemming in te trekken, wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Bij een verzoek kunnen wij jouw identiteit controleren, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar info@corona-adviespunt.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met jou.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Adviespunt Zorgbelang behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Contactgegevens

Adviespunt Zorgbelang
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem

E-mailadres: info@corona-adviespunt.nl
Telefoon: +31 (0)88 9294 000